Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Homofobiczna wystawa? Odpowiedź prezydenta Kielc.

dodano 2016-10-11 14:38 w kategorii: Powiatowe

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego odpowiedź na nasze pismo, w którym wyrażamy sprzeciw wobec wydania decyzji na ekspozycję homofobicznej wystawy na kieleckim Rynku.

Jak czytamy w piśmie ustawa o drogach publicznych nie wskazuje kompetencji dla zarządcy drogi w kwestii oceny treści zawartych w reklamie, wystawie, itp. Zarządca drogi jedynie analizuje wniosek uwzględniając m.in. rodzaj zajęcia pasa drogowego, powierzchnię, czas trwania zajęcia, itp.  Inicjatorzy wystawy zostali poinformowani przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach o obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i pełnej odpowiedzialności za eksponowane treści – czytamy.

Wystawa „Stop Deprawacji” organizowana przez Fundację Życie i Rodzina budziła dużo kontrowersji w każdym mieście, w którym się pojawiła. Nie można się temu dziwić, gdyż  narusza ona dobra osobiste osób trzecich, nawołuje do nienawiści wobec mniejszości seksualnych.

Jak pisaliśmy, treści prezentowane na wspomnianej wystawie miały charakter ksenofobiczny i naszym zdaniem w pełni wyczerpują znamiona przestępstwa tzw. „mowy nienawiści”.

Nie może być przyzwolenia na brak reakcji instytucji wydających zgodę na tego typu wystawy. W naszym piśmie wyraźnie stwierdziliśmy, iż nie zgadzamy się ze stanowiskiem wyrażonym przez Miejski Zarząd Dróg i Pana Prezydenta, iż nie jest w gestii instytucji wydających zezwolenia, cenzurowanie treści wystaw. Nie chodziło tutaj bowiem o cenzurę a o prawne zabezpieczenie i ochronę osób trzecich przed pomówieniami. Mówi o tym art. 212 Kodeksu Karnego. Owszem, urząd nie jest ani prokuraturą ani sądem, jednak wydając tego typu decyzje należy kierować się również rozsądkiem.

Jak wyjaśnia prezydent, podjął on działania mające na celu powołanie ciała, które opiniowałoby te kwestie. Jak pisze, w tym celu odbył spotkania z przedstawicielami Klubów Radnych Rady Miasta Kielce.

Dzisiaj już wiemy, iż spotkanie to nie przyniosło żadnych efektów. Propozycja prezydenta, aby dodatkowe ciało opiniodawcze w tego typu przypadkach składało się z dwóch radnych Rady Miasta, została odrzucona przez radnych opozycyjnych, w tym radnych SLD. – Urząd miejski posiada przecież  wydział prawny, którego pracownicy są kompetentni do wydawania takich opinii, które powinny być podparte przepisami prawa a nie subiektywną oceną kilku radnych. Dodatkowo, zwróciliśmy panu prezydentowi uwagę, iż w Radzie Miasta jest pięć klubów radnych oraz radni niezrzeszeni, zatem, aby nie było żadnych podejrzeń, co do intencji prezydenta, w takim ciele powinno zasiadać co najmniej 6 radnych po jednym z każdego klubu  – powiedział Marcin Chłodnicki, radny SLD w RM Kielce.

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.