Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Protest SLD przeciwko homofobicznej wystawie w Kielcach

dodano 2016-09-27 15:03 w kategorii: Powiatowe

Poniżej prezentujemy treść pisma jakie kierujemy do Prezydenta Miasta Kielce w sprawie wydania zgody przez MZD na umieszczenie na kieleckim Rynku homofobicznej wystawy


 

Sz. Pan

Wojciech Lubawski

Prezydent Miasta Kielce

 

Sojusz Lewicy Demokratycznej wyraża głęboki sprzeciw wobec zgody wyrażonej przez Miejski Zarząd Dróg, z wyraźnym poparciem Wiceprezydenta Kielc Andrzeja Syguta, na montaż na Rynku w Kielcach wystawy Fundacji Życie i Rodzina, która narusza dobra osobiste osób trzecich, zawierającej kłamliwe treści oraz nawołującej do nienawiści wobec mniejszości seksualnych.

Nie może być przyzwolenia na brak reakcji instytucji wydających zgodę na tego typu wystawy. Nie zgadzamy się ze stanowiskiem wyrażonym przez Miejski Zarząd Dróg i Pana Prezydenta, iż nie jest w gestii instytucji wydających zezwolenia, cenzurowanie treści wystaw. Nie chodzi tutaj bowiem o cenzurę a o prawne zabezpieczenie i ochronę osób trzecich przed pomówieniami. Mówi o tym art. 212 Kodeksu Karnego. Owszem, urząd nie jest ani prokuraturą ani sądem, jednak wydając tego typu decyzje należy kierować się również rozsądkiem. Gdyby bowiem legalnie działające stowarzyszenie planowało wystawę gloryfikującą zbrodniarzy hitlerowskich lub stalinowskich, to też uzyskałoby zgodę instytucji miejskich?

Treści przekazywane na wspomnianej wystawie mają charakter ksenofobiczny i naszym zdaniem w pełni wyczerpują znamiona przestępstwa tzw. „mowy nienawiści”.

Przykro nam, że do trudnej historii Kielc, związanej m.in. z „Pogromem Kieleckim”, dodajemy kolejną niechlubną kartę, przedstawiającą nasze Miasto jako zaścianek i tzw. „ciemnogród”. Czy o taką promocję miasta chodzi Miejskim Służbom?

Mamy nadzieję iż propozycja Pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego, dotycząca powołania niezależnego gremium, które będzie zajmować się oceną merytoryczną planowanych w przestrzeni publicznej miasta wystaw, nie będzie tylko czczą obietnicą, odkładaną w nieskończoność, taką jak choćby ta o sprzedaży Klubu Korona Kielce.

Ubolewamy, że doszło do takiego zdarzenia i mamy nadzieję, iż podejmie Pan stosowne i odważne kroki, których konsekwencją będzie usunięcie tej wystawy.

Z poważaniem

 

Marcin Chłodnicki Przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Kielcach

Joanna Zajęcka Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej SLD w Kielcach

Oleg Magdziarz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej SLD w Kielcach

Przemysław Chmiel p.o. Sekretarza Rady Miejskiej SLD w Kielcach

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.